fbpx

Het genezen van angststoornissen

Wat is een sociale angststoornis?

Wat is een sociale fobieIndien men (buitensporig) bang is voor de mening of kritiek van anderen, om iets beschamends of fouts te doen, of om verkeerd of vreemd te reageren, spreekt men van een sociale fobie. Een dergelijke angst vertoont overeenkomsten met normale verlegenheid of onzekerheid, maar belemmert het dagelijks leven vaak ernstig door zijn buitensporige vorm. Men kan alleen met de grootste moeite omgaan de gevreesde situaties, plaatsen of mensen, en probeert ze daarom angstvallig te mijden. Dit houdt de angststoornis echter juist in stand, en kan leiden tot vereenzaming.

Als men een buitensporige angst heeft voor één heel specifieke sociale situatie (bijvoorbeeld om een presentatie te houden, in een restaurant te eten, of een bruiloft bij te wonen ) spreekt men van een specifieke sociale fobie. Net als een niet-sociale specifieke fobie (zoals die voor bepaalde dieren) kan die vaak relatief eenvoudig worden behandeld.

Als de angst een breder scala aan situaties dekt (zoals een angst voor winkelen, of voor feestjes, of voor collega’s) spreekt men van een gegeneraliseerde sociale fobie. De behandeling daarvan is vaak complexer.

 

 

Wat is een specifieke angststoornis?

Wat is een specifieke angststoornisDe angstreflex is een belangrijk overlevingsmechanisme: het maakt alles in het lichaam paraat om te vluchten of te verdedigen bij gevaar. De verhoging van de hartslag en versnelling van de ademhaling helpt bijvoorbeeld om de spieren van meer zuurstof te voorzien.

Bij een specifieke angststoornis is in de hersenen echter een onnodige verbinding gelegd tussen de angstreflex en iets tamelijk ongevaarlijks of zelfs onbelangrijks (bijvoorbeeld spinnen, onweer, of poppen). Dit kan leiden tot paniekaanvallen, spanningen, of het angstvallig mijden van bepaalde plaatsen of situaties.

Het is niet altijd duidelijk hoe zo’n onnodige verbinding met de angstreflex tot stand is gekomen. Soms gebeurt dat na een schokkende gebeurtenis zoals een overval, ongeval of aanranding, maar de angst (bijvoorbeeld voor slangen) heeft vaak niet direct met het voorval (bijvoorbeeld een ernstig ongeluk) te maken. Het komt regelmatig voor dat een patiënt de oorzaak niet kan herleiden of zelfs niet kan bepalen hoe lang de angst al speelt.

De hersenen zijn gelukkig goed in het aanleren en afleren van dingen. Elke keer dat de hersenen een verbinding gebruiken, kijken de hersenen ook of die verbinding soms aan herziening toe is.

De onnodige verbinding met de angstreflex (de verbinding in de hersenen die de oorzaak is van de angststoornis) is daarom gelukkig niet permanent. Sterker nog: onderzoek heeft aangetoond dat iedere keer dat zo’n verbinding actief wordt – dus iedere keer dat iemand angst voelt vanwege zijn of haar specifieke fobie – de verbinding in principe herzien kan worden.

Beschikbare behandelingen

Wij gebruiken de Memrec-methode om fobieën te behandelen.

Memrec (Memory Reconsolidation, ook wel “Memory Reconsolidation Intervention”)

Het genezen van een fobie met de Memrec methode ("Memory Reconsolidation Intervention", ook wel "Kindt Therapie" genoemd)
Professor Dr. Merel Kindt en haar teams aan de Universiteiten van Maastricht en Amsterdam (Klinische Psychologie) ontwikkelden een effectieve behandelmethode tegen specifieke angsten. Zij toonde aan dat men iemand met een fobie zodanig kan behandelen, dat de hersenen gedurende de eerstvolgende slaapperiode de onnodige link met de angstreflex volledig kunnen herzien en permanent kunnen verbreken. De angststoornis is daarmee verdwenen. Voor deze behandeling kunt u bij Kindt Clinics Amsterdam terecht.

Copyright © Kindt Clinics 2019