fbpx
By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.
020 7781291 info@kindtclinics.com

Posttraumatische stress-stoornis

Iemand met posttraumatische stress-stoornis (PTSS) heeft vaak herbelevingen van het trauma. In bepaalde situaties, tijdens het slapen, of op onverwachte momenten. Fysiek kan dit zich uiten in hartkloppingen, trillen, zweten, sneller ademen en een gevoel van paniek. Andere symptomen van PTSS kunnen zijn: concentratieproblemen, prikkelbaarheid, slaapproblemen, verminderde interesse in anderen of in bezigheden, agressie, schaamte en depressieve buien.

Kijk mee met de behandeling van PTSS

In deze aflevering van het wetenschapsprogramma De Volmaakte Mens wordt een gedeelte gewijd aan onze behandelmethode voor mensen met een trauma, in dit geval een vrouw met PTSS.

Ook voor de Amerikaanse documentaire A cure for fear, over onze behandelmethode, is een behandeling van PTSS gefilmd. In deel 2 ziet u de behandeling van Zane, een man met een oorlogstrauma.

Memrec is geschikt voor bepaalde vormen van PTSS

Memrec is effectief gebleken voor de behandeling van PTSS. Dit geldt wel alleen wanneer de PTSS is ontstaan door een eenmalig (of kortdurend) trauma dat je je nog goed kunt herinneren.

Gaat het om PTSS na een langdurigere traumatische periode of anderszins complexe PTSS, dan is Memrec helaas niet geschikt, en ben je mogelijk meer gebaat bij andere vormen van cognitieve gedragstherapie. Dit geldt ook wanneer er geen (levendige) herinneringen zijn aan het trauma, of wanneer het niet lukt om de emotie behorend bij het trauma te voelen. Tot slot is Memrec vaak effectiever naarmate het trauma korter geleden is.

Memrec is effectief voor PTSS na een eenmalig (of kortdurend) trauma dat je je nog goed kunt herinneren

In de behandeling activeren we kort en krachtig de hersenverbindingen die de hevige emotie veroorzaken, waarna we deze proberen te verbreken

Aanpak van de behandeling bij PTSS

De behandeling is vergelijkbaar met de behandeling van een fobie. Het verschil is dat we je bij een fobiebehandeling daadwerkelijk confronteren met je angst, terwijl dit bij een PTSS-behandeling imaginair gebeurt (door er op een bepaalde manier met je over te praten). Afhankelijk van het trauma doen we dit soms in combinatie met technologie (zoals virtual reality).

In de behandeling activeren we op deze manier de hersenverbindingen die de irrationele angstgevoelens veroorzaken. Lukt dit, dan helpt de pil om dit keer te voorkomen dat de hevige emotie weer wordt opgeslagen, zoals normaal gesproken zou gebeuren.

Het effect is abrupt en daarom soms moeilijk te geloven. In de meeste gevallen zijn twee behandelsessies voldoende om de klachten weg te nemen. Je herinnering aan de traumatische ervaring is er nog, maar de hevige emotie die ermee gepaard ging, is er niet meer.

Succesfactoren voor de behandeling

Om de behandeling van PTSS te laten slagen zijn er twee factoren van belang. Ten eerste: het moet lukken om tijdens de behandeling de emotie behorend bij het trauma op te roepen.. En ten tweede: je bent bereid en in staat om tijdens de behandelsessie(s) die emotie ook te voelen, 'erin te duiken'.

We moeten de emotie kunnen oproepen, en je moet bereid (en in staat) zijn om er in te duiken

Neem contact op of doe de zelftest om te bepalen of Memrec geschikt voor je is

Is Memrec geschikt voor mij?

Misschien twijfel je of de Memrec-methode geschikt is voor jouw klachten. Neem daarom gerust contact met ons op om je situatie aan ons voor te leggen. Al onze medewerkers zijn psycholoog, dus je wordt meteen te woord gestaan door iemand die de je verder kan helpen. 

Wil je vast weten of Memrec medisch geschikt is voor je? Doe dan de zelftest. In de zelftest kun je ook je gegevens achterlaten zodat wij contact met jou opnemen.