fbpx

Kosten

 • Geldt voor de meeste fobieën en PTSS
 • Vaste tarieven o.b.v. diagnose
 • Vergoeding afhankelijk van polis
 • Bij fobieën voor weinig voorkomende situaties
 • Vast uurtarief à €99,75
 • Geen verwijsbrief nodig

VERZEKERDE ZORG

In veel gevallen valt de behandeling van fobieën of PTSS onder verzekerde zorg. Kindt Clinics heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Welk gedeelte van uw behandeling wordt vergoed, hangt daarom af van uw polis. Dit varieert tussen de 70 en 100%.  Houd er wel rekening mee dat u voor alle psychologische hulp eerst uw eigen risico zult aanspreken. Voor vragen over uw precieze vergoeding kunt u het best even contact opnemen met uw verzekeraar.

Kosten voor de behandeling

In het geval van verzekerde zorg hanteren wij de volgende standaardtarieven, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Er mag in de verzekerde zorg niet langer per consult worden afgerekend. Het gaat dus om een vast tarief voor het hele behandeltraject, zonder bijkomende kosten. Welk van deze tarieven voor u geldt, hangt af van de zorgzwaarte. De NZa onderscheidt 4 zorgzwaartes met elk een ander tarief:

 • Licht: € 485,-
 • Middel: € 830,-
 • Intensief: € 1.301,-
 • Chronisch: € 1.201,-

Op basis van het intakegesprek en de diagnose deelt onze psycholoog u in bij één van deze prestaties. Dit hangt af van de ernst en de complexiteit van uw klachten.

Na de behandeling ontvangt u een factuur die u zelf betaalt. Deze factuur dient u vervolgens in bij uw zorgverzekeraar, die het afgesproken percentage aan u vergoedt.

ONVERZEKERDE ZORG

Heeft u geen verwijzing van uw huisarts of wilt u de behandeling om een andere reden zelf betalen, dan gelden de tarieven die zijn vastgesteld voor onverzekerde zorg. Voor deze vorm van zorg geldt wettelijk dat een bedrag per tijdseenheid in rekening moet worden gebracht. Bij Kindt Clinics is dat bedrag €99,75 per uur. Dit gaat om alle tijd die we aan uw behandeling besteden, wat per uur neerkomt op ongeveer 45 minuten direct contact met u, en 15 minuten administratie/voorbereiding. Er zijn geen bijkomende kosten en we rekenen geen BTW.

Hoe lang een behandeltraject bij Kindt Clinics precies duurt, verschilt per persoon. Als we u bijvoorbeeld beter op een externe locatie kunnen behandelen dan in onze kliniek, dan kost dat wat extra tijd.

Na het intakegesprek kunnen we precies bepalen hoe lang uw behandeling duurt. U weet dus snel waar u aan toe bent.

Om alvast een beeld te krijgen van de duur van de verschillende onderdelen van de behandeling kunt u uitgaan van de volgende gemiddelden:

 • Intakegesprek: 1 à 2 uur, afhankelijk van de complexiteit van uw klachten
 • Voorbereiding (door de therapeut): 30 minuten à 2 uur, afhankelijk van uw specifieke angst
 • Behandeling: 3 uur
 • Testsessie: 1 à 2 uur

Een volledig Memrec-behandeltraject duurt dus minimaal 6 uur (€ 598,50), tenzij er bijzonderheden zijn, zoals behandeling en/of testsessie op een andere locatie, of aanvullende klachten waardoor we het belangrijk vinden om uitgebreider met u kennis te maken.

In het geval van onverzekerde zorg betaalt u deze kosten zelf, en kunt u de factuur dus niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

ALLEEN EEN INTAKEGESPREK

Het intakegesprek is onmisbaar. U maakt kennis met uw therapeut en met onze aanpak, en wij met u. Wij vinden het belangrijk dat onze therapeut na de intake eerlijk kan aangeven of uw situatie past bij de Memrec-methode. We behandelen u namelijk alleen als we er vertrouwen in hebben dat we u kunnen helpen. Heel soms komt het daarom voor dat de therapeut u de behandeling afraadt, omdat u er niet, of niet voldoende, bij gebaat zult zijn. In dat geval hoeft u niet te betalen voor het intakegesprek.

Wanneer u op basis van de intake wel in aanmerking komt voor de behandeling, maar u ziet er zelf toch van af, dan betaalt u alleen voor de intake. Een intake kost maximaal €198,88; deze kosten kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

No-show

Komt u onverwacht niet opdagen bij de behandeling, dan brengen wij 2 uur in rekening, à €199,50.

Copyright © Kindt Clinics 2019