De behandeling wordt standaard geheel of gedeeltelijk vergoed

In Nederland wordt de behandeling van een belemmerende angst altijd geheel of grotendeels vergoed door de zorgverzekering. 

Altijd gedeeltelijke vergoeding

Alle Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden voor volwassenen de behandeling geheel of gedeeltelijk. Kijk in je polisinformatie bij ‘ongecontracteerde GGZ’. 

De website ‘De contractvrije psycholoog’ heeft een overzicht gemaakt van alle zorgverzekeraars en het percentage dat ze vergoeden in 2024 (exclusief eigen risico).

Tarieven voor volwassenen

In de GGZ gelden voor volwassenen vaste tarieven per tijdseenheid. Dit maakt dat het vooraf niet exact te voorspellen is wat een behandeling kost. Als indicatie kan voor 2024 worden uitgegaan van de volgende kosten, die je dus geheel of grotendeels vergoed krijgt, op je eigen risico na:

 • Basisbehandeling inclusief intakegesprek € 700 - 900

  Bij ons op locatie; een intakegesprek, een behandelsessie, een test, een evaluatie - geen extra contactmomenten of kosten.

Soms zijn de kosten hoger, bijvoorbeeld als we voor de behandeling naar een externe locatie moeten, als we extra tussentijds bel- of mailcontact hebben, of als je een extra behandelsessie wil (dit laatste geldt voor 10 – 15% van onze klanten):

Stopt het behandeltraject na het intakegesprek, dan geldt het volgende tarief:

 • Alleen een intakegesprek € 240 - 275

De tarieven gelden ongeacht het resultaat van de behandeling. Voor vergoeding bij de verzekering heb je een verwijsbrief nodig. Zonder verwijzing betaal je de tarieven voor onverzekerde zorg.

Verzekeringstip

Kies je als basisverzekering voor een restitutiepolis, dan krijg je 100% vergoed van ongecontracteerde ggz. 

Je kunt je verzekering tot 31 december aanpassen.

Goed om te weten

Eigen risico

In Nederland geldt bij elke zorgverzekering een verplicht eigen risico. Als je zorg nodig hebt, wordt dit bedrag eerst aangesproken. Dit geldt dus ook voor de behandeling bij Kindt Clinics.

Hoe werkt het met de factuur?

Na de behandeling ontvang je per email een factuur die je zelf betaalt. Deze factuur dien je in bij je zorgverzekeraar, die het afgesproken percentage aan je vergoedt.

Annuleren

Je kunt een afspraak 24 uur  van tevoren (exclusief weekend) afzeggen per email of whatsapp. Als een afspraak niet op tijd is afgezegd, krijg je hiervoor een factuur. Deze komt niet in aanmerking voor vergoeding van de verzekering.

Hulp

Wil je graag behandeld worden maar is het financieel niet haalbaar voor je, laat het ons dan weten. We kunnen vaak wel een oplossing vinden.

Voor kinderen

Voor kinderen loopt de vergoeding van alle psychologische zorg via de gemeente. Kindt Clinics heeft geen contracten met gemeenten. Voor behandelingen van kinderen (<18 jaar) kun je daarom persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen bij je gemeente.

Contact met je zorgverzekeraar

Neem contact op met je zorgverzekeraar om zeker te weten wat je vergoed krijgt. De volgende informatie kun je hierbij nodig hebben:

 • Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars.
 • Wij hanteren de standaardtarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • De hoofdbehandelaars zijn GZ-psycholoog.
 • De behandelaars en onze arts zijn BIG-geregistreerd.
 • Onze AGB-code is 94064298.
 • De Memrec-methode voldoet aan de stand van de wetenschap en de praktijk
 • Ons kwaliteitsstatuut staat geregistreerd op zorginzicht.nl.

Wij helpen je graag met vragen over de kosten en vergoeding