fbpx
By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.
020 7781291 info@kindtclinics.com

Informatie over Kindt Clinics en de Memrec-methode, voor verwijzers

Op deze pagina vindt u als zorgverlener informatie over de Memrec-methode en verwijzing naar Kindt Clinics.

Memrec is een korte en effectieve behandelmethode voor fobieën en bepaalde vormen van paniekstoornis en PTSS. De methode is ontwikkeld in wetenschappelijk onderzoek door Prof. Dr. Merel Kindt en collega's in binnen- en buitenland. Sinds 2018 wordt Memrec bij Kindt Clinics toegepast in de praktijk. Naast haar doorlopende onderzoek aan de UvA is Merel Kindt nauw betrokken bij Kindt Clinics.

Bij Kindt Clinics behandelen we in de basis-ggz. We werken ongecontracteerd en we hebben geen wachtlijst.

Verwijzen naar Kindt Clinics

Verwijzen naar Kindt Clinics kan op de volgende manieren:

Op het snijvlak van klinische psychologie en neurowetenschappen

Memrec bestaat uit een korte blootstelling en het éénmalige gebruik van een bètablokker (40 mg propranolol). Dit maakt dat de behandeling zich bevindt op het snijvlak van klinische psychologie en neurowetenschappen.  In tegenstelling tot het traditionele gebruik van medicatie, die gericht is op het dempen van angst, wordt de bètablokker bij Memrec slechts éénmalig ingenomen na een korte confrontatie met de angst.

Bij Kindt Clinics werken psychologen. Vanwege de medicatie is er ook een huisarts betrokken bij Kindt Clinics. Zij verzorgt de medische screening voorafgaand aan de behandeling, en schrijft de propranolol voor.

De combinatie van exposure en een pil kenmerkt de Memrec-methode

In welke gevallen is Memrec een geschikte behandelmethode?

Voor fobieën, paniekstoornis en PTSS

Memrec is geschikt voor fobieën, paniekstoornis en PTSS. Bij elk van deze angststoornissen kent de methode enkele voorwaarden voor een succesvolle behandeling.

Fobieën

Memrec is geschikt voor vrijwel alle specifieke fobieën. Voorwaarde is dat we iemand daadwerkelijk kort kunnen confronteren met zijn of haar angst. Dit maakt dat we meer algemene angsten zoals verlatingsangst, faalangst of de angst om ziek te worden niet kunnen behandelen. De methode is wel effectief bij o.a. fobieën voor een dier, injectiefobie, claustrofobie, hoogtevrees, en angst voor autorijden.

Paniekstoornis

Ook bij paniekstoornis moet de angst kunnen worden opgeroepen. In de meeste gevallen betekent dit dat we tijdens de behandeling een paniekaanval moeten kunnen opwekken. De paniekaanval moet dan binnen enkele minuten tot een piek komen en daarna weer afnemen. Memrec is alleen geschikt als de paniekaanvallen voorkomen in specifieke situaties. Speelt de paniek continu een rol, dan is Memrec als methode niet geschikt.

N.B. Aan de UvA wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van Memrec op bredere paniekklachten. De onderzoeksgroep van Prof. dr. Merel Kindt (PsyPoli) zoekt regelmatig onderzoeksdeelnemers die de behandeling willen ondergaan.

Ga naar de website van PsyPoli

PTSS

Bij PTSS wordt de emotie opgeroepen middels imaginaire blootstelling. We moeten het emotionele geheugen behorend bij de traumatische ervaring in zijn geheel kunnen activeren tijdens de behandelsessie. Dit maakt dat Memrec alleen geschikt is voor PTSS als gevolg van een of enkele incidenten. Memrec is alleen geschikt als de cliënt levendige herinneringen aan de traumatische gebeurtenis heeft. Tot slot moet de cliënt bereid en in staat zijn om de emotie toe te laten tijdens de behandeling.

Medische screening

Naast geschiktheid van de klacht is het ook belangrijk dat er geen contra-indicaties zijn voor het gebruik van een eenmalige dosis propranolol (40mg).

Voorafgaand aan de intake doen wij daarom een medische screening, bestaande uit een vragenlijst en een bevestiging van de eigen huisarts dat er geen contra-indicaties zijn. Voor deze bevestiging gebruiken wij een standaardformulier dat tevens dient als verwijsbrief.

De belangrijkste
contra-indicaties 

  • Leeftijd: Memrec is alleen geschikt voor volwassenen (18+)
  • Hart- en vaatproblemen
  • Longaandoeningen
  • Gebruik van medicatie contra-indicatief voor propranolol
  • Lage bloeddruk en/of hartslag
  • Allergie voor propranolol
  • Zwangerschap

Tijdens de intake en voor en na de behandeling meten wij de bloeddruk en hartslag, om er zeker van te zijn dat deze waarden in orde zijn.

Resultaten

Bij 9 op de 10 cliënten is de behandeling bij Kindt Clinics succesvol. Een geslaagde behandeling levert vrijheid op. De belemmeringen blijken achteraf vaak nog groter te zijn geweest dan cliënten zich vooraf realiseerden.

Meestal is één behandelsessie voldoende. Soms lukt het de eerste keer niet om de angst goed op te roepen. In dat geval gaan we na of het mogelijk is om dit op een andere manier te doen. Een tweede of zelfs een derde poging zijn niet vaak nodig, maar altijd mogelijk.

We beginnen alleen aan een behandeling als we er vertrouwen in hebben dat de methode kan werken voor de cliënt. Hierbij maken we gebruik van onze eigen praktijkervaring, en van de voortschrijdende inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek van Prof. dr. Kindt aan de UvA. Dankzij een uitgebreide intake en voorbereiding maken we de kans van slagen zo groot mogelijk.

Van de 57 mensen die in 2019 ons evaluatieformulier invulden, zou 100% ons aanraden 

>80%

behandelingen in 1 keer succesvol

34

verschillende angsten behandeld

>90%

behandelingen na 1 à 2 keer succesvol

7

dagen wachtlijst

Stappen van aanmelding tot nazorg

Aanmelding

De verwijzer of cliënt kan contact met ons opnemen voor meer informatie. Dit kan via mailtelefoon of whatsapp.

Daarna, of in plaats daarvan, kan de cliënt onze zelftest invullen om te bepalen of de behandeling geschikt is.

Stap 1

Aanmelding

De verwijzer of cliënt kan contact met ons opnemen voor meer informatie. Dit kan via mailtelefoon of whatsapp.

Daarna, of in plaats daarvan, kan de cliënt onze zelftest invullen om te bepalen of de behandeling geschikt is.

Stap 1

Verwijzing en verzekering

Lijkt de behandeling geschikt, dan heeft de cliënt een verwijsbrief nodig van de huisarts. Hiervoor hebben wij een standaardformulier, waarop de huisarts meteen kan aangeven of er contra-indicaties zijn voor het gebruik van propranolol.

De behandeling valt binnen de basispakketzorg. Kindt Clinics heeft geen contracten met zorgverzekeraars, dus in sommige gevallen betalen cliënten zelf een percentage mee. We raden cliënten daarom aan om vooraf contact te zoeken met hun verzekeraar over de precieze vergoeding.

Stap 2

Verwijzing en verzekering

Lijkt de behandeling geschikt, dan heeft de cliënt een verwijsbrief nodig van de huisarts. Hiervoor hebben wij een standaardformulier, waarop de huisarts meteen kan aangeven of er contra-indicaties zijn voor het gebruik van propranolol.

De behandeling valt binnen de basispakketzorg. Kindt Clinics heeft geen contracten met zorgverzekeraars, dus in sommige gevallen betalen cliënten zelf een percentage mee. We raden cliënten daarom aan om vooraf contact te zoeken met hun verzekeraar over de precieze vergoeding.

Stap 2

Intake

Het intakegesprek met één van onze psychologen duurt ongeveer een uur. Het gesprek kan via Skype of bij ons in Amsterdam. De wachttijd voor een intake is meestal 1 à 2 weken.

Stap 3

Intake

Het intakegesprek met één van onze psychologen duurt ongeveer een uur. Het gesprek kan via Skype of bij ons in Amsterdam. De wachttijd voor een intake is meestal 1 à 2 weken.

Stap 3

Behandelsessie

De behandeling vindt doorgaans plaats in de kliniek. Voor angsten die we niet in de kliniek kunnen oproepen hebben we vaste adressen in en om Amsterdam. Inclusief de rustperiode na het innemen van de pil duurt de behandeling ongeveer 3 uur.

Stap 4

Behandelsessie

De behandeling vindt doorgaans plaats in de kliniek. Voor angsten die we niet in de kliniek kunnen oproepen hebben we vaste adressen in en om Amsterdam. Inclusief de rustperiode na het innemen van de pil duurt de behandeling ongeveer 3 uur.

Stap 4

Testsessie

Eén of een paar dagen na de behandeling is de testsessie, om te bepalen of de behandeling geslaagd is. We nemen de tijd om de cliënt te laten ervaren dat de angst wegblijft. Indien mogelijk testen we ook of het effect generaliseert naar vergelijkbare situaties (bijvoorbeeld andere soorten van een bepaald dier, of andere typen hoogtes in geval van hoogtevrees).

Stap 5

Testsessie

Eén of een paar dagen na de behandeling is de testsessie, om te bepalen of de behandeling geslaagd is. We nemen de tijd om de cliënt te laten ervaren dat de angst wegblijft. Indien mogelijk testen we ook of het effect generaliseert naar vergelijkbare situaties (bijvoorbeeld andere soorten van een bepaald dier, of andere typen hoogtes in geval van hoogtevrees).

Stap 5

Nazorg

Hoewel de behandeling na de testsessie officieel afgerond is, blijven we graag in contact met cliënten. We stimuleren cliënten om in de periode na de behandeling af en toe te oefenen, oftewel: situaties op te zoeken die ze voorheen meden. Dit helpt om vertrouwen te krijgen dat de angst wegblijft.

Stap 6

Nazorg

Hoewel de behandeling na de testsessie officieel afgerond is, blijven we graag in contact met cliënten. We stimuleren cliënten om in de periode na de behandeling af en toe te oefenen, oftewel: situaties op te zoeken die ze voorheen meden. Dit helpt om vertrouwen te krijgen dat de angst wegblijft.

Stap 6

Meer over de Memrec-methode

Simpel gezegd bestaat een Memrec-behandeling uit een korte blootstelling en daarna een pil. De uitvoering komt nauw: zonder de juiste blootstelling heeft de bètablokker geen effect op de angst, en zonder de bètablokker heeft de korte blootstelling meestal ook geen effect.

 

Blootstelling: het geheugenspoor openzetten

Tijdens de blootstelling wordt de cliënt daadwerkelijk geconfronteerd met zijn of haar angst. Alleen het ervaren van de hevige angst is echter niet genoeg. De cliënt moet een stapje verder gaan dan hij of zij normaal gesproken zou doen. Want alleen als er iets nieuws te leren valt, komt het betreffende geheugenspoor open te staan voor verandering. Dit is nodig om het geheugenspoor te kunnen aanpassen.

 

De pil voorkomt dat de angst wordt opgeslagen

Wanneer de behandelaar inschat dat de cliënt de angst voldoende heeft toegelaten om het geheugenspoor te openen, stopt de blootstelling en neemt de cliënt de bètablokker in. De pil werkt tijdelijk hartslag- en bloeddrukverlagend en wordt daarom vaak als tijdelijke angstremmer gebruikt, maar dat is voor de behandeling niet relevant. Propranolol blokkeert tijdelijk een neurotransmitter in de hersenen, noradrenaline, die er normaal gesproken voor zou zorgen dat het zojuist geactiveerde angstgeheugen opnieuw wordt weggeschreven in het brein. Doordat dit opslagproces verstoord wordt, wordt dit angstgeheugen niet meer in de oude vorm opgeslagen. Het gevolg is dat het geheugenspoor verzwakt raakt of zelfs helemaal verdwijnt.

 

Een vreemde gewaarwording

Het effect van de behandeling is pas merkbaar na een nacht slaap. Pas dan hebben de hersenen de nieuwe informatie verwerkt, en is het geheugenspoor veranderd. Om het effect van de behandeling te ervaren, komt de cliënt de volgende dag, of een paar dagen later, terug voor een testsessie. In 8 op de 10 gevallen is de behandeling in één keer geslaagd. De cliënt merkt meteen dat de hevige angst uitblijft. Het is vaak een vreemde gewaarwording dat ze zich hun angst of trauma nog wel scherp kunnen herinneren, maar nu veel minder angstig reageren.

Omdat de verandering zo abrupt is duurt het soms even voordat iemand gewend is aan de nieuwe situatie. Om meer vertrouwen te krijgen in het nieuwe gedrag stimuleren we onze cliënten om na de behandeling te oefenen.

Door de blootstelling proberen we het geheugenspoor open te zetten voor verandering. De propranolol zorgt vervolgens dat de irreële angst niet meer wordt weggeschreven

Bekijk ook deze pagina's voor cliënten

Behandelproces

De stappen van aanmelding tot behandeling

Werking

Wat gebeurt er precies in de hersenen?

Onderzoek

Publicaties over Memrec

Documentaire over Memrec

In 2018 maakte Amerikaanse documentairemaakster Lana Wilson een documentaire over Prof. Dr. Merel Kindt en de Memrec-methode. Ze heeft  verschillende behandelingen gefilmd. Dankzij producent Topic is de documentaire gratis online te bekijken. De documentaire bestaat uit 4 delen van elk ongeveer een kwartier.

Neem contact op om te bepalen of Memrec geschikt is

Is Memrec geschikt?

Heb je een patiënt die benieuwd is of de Memrec-methode geschikt is voor zijn of haar klachten? Neem dan gerust contact met ons op om de situatie aan ons voor te leggen. 

Wil jij of je patiënt vast weten of Memrec medisch geschikt is? Dan is de online zelftest de snelste route. In de zelftest kun de patiënt ook zijn of haar gegevens achterlaten zodat wij contact kunnen opnemen.