fbpx

De MEMREC behandelmethode

MEMREC helpt tegen

Dankzij het baanbrekende onderzoek van professor Merel Kindt en vele collega’s in binnen- en buitenland, kunnen wij nu de Memrec behandeling aanbieden. En deze behandeling, een vorm van cognitieve gedragstherapie, is om twee redenen uniek: de korte duur (1 à 2 uur), en de hoge effectiviteit (meer dan 80% is na één behandeling van zijn angst af).

Het effect van de methode is bevestigd in wetenschappelijk onderzoek, en we passen hem nu succesvol toe in de praktijk.

De intake is een belangrijk onderdeel van het behandelproces. We behandelen u natuurlijk alleen wanneer we verwachten dat de behandeling succesvol gaat zijn.

Begin met het invullen van de online zelftest. Lijkt de behandeling geschikt voor u? Dan volgt daarna onze uitgebreide vragenlijst en een intakegesprek (in de kliniek of via Skype). Het intakegesprek duurt ongeveer een uur, en het doel is om kennis te maken, en te bepalen wat precies uw angst is.

Voor de stappen van intake tot en met testsessie, bekijk ons behandelproces.

Op de dag van uw behandeling komt u naar onze kliniek in Amsterdam, waar psycholoog Maartje Kroese u verwelkomt. Ook ontmoet u de therapeut die de behandeling gaat doen (dit is in veel gevallen Merel Kindt zelf) en kan de behandeling beginnen.

Onder begeleiding van de therapeut wordt u kort blootgesteld aan datgene waar u bang voor bent. Hierna krijgt u een pil (een bètablokker). U blijft nog een paar uur bij ons om de pil te laten inwerken.

Daarna gaat u weer naar huis, u kunt gewoon rijden of met het openbaar vervoer. Een goede nachtrust is wel belangrijk deze eerste nacht, dus zorg ervoor dat u geen vol programma hebt.

Nacht slaap

Het effect van een Memrec-behandeling is pas merkbaar na een nacht slaap, omdat uw hersenen de verandering dan pas verwerken. Om te bepalen hoe succesvol de behandeling was, nodigen we u daarom nog één keer uit. Dit kan de volgende dag zijn, of een paar weken later, wat u wil. Dit onderdeel van de behandeling duurt ongeveer een uur. We bespreken uw ervaring en u wordt opnieuw blootgesteld aan hetgeen waar u bang voor bent, zodat u het effect van de behandeling kunt ervaren.

Eén behandeling

Bij meer dan 80% van de cliënten is één behandeling genoeg om de angst weg te nemen. U weet rationeel natuurlijk nog dat hetgeen waar u bang voor was gevaarlijk kan zijn (als dat het geval is, zoals bij slangen of hoogtes), of u herinnert zich uw trauma nog, maar de heftige emotionele reactie is verdwenen.

Leven zonder de angst

Na een succesvolle behandeling hoort u bij de groep oud-cliënten die gekozen hebben om te leven zonder de angst. De belemmeringen en de heftige reacties die het gevolg waren van uw angst, zijn verleden tijd. Het heeft u een halve dag gekost, maar als het goed is, ervaart u dagelijks de vrijheid.

Wat gebeurt er in de hersenen?

Angst wordt steeds opnieuw opgeslagen

Onze hersenen zijn heel goed in het aan- en afleren van dingen. Daarom is de hersenverbinding die een angst veroorzaakt, is gelukkig niet permanent. Sterker nog: onderzoek heeft laten zien dat iedere keer dat die verbinding actief is (dus iedere keer dat u angst ervaart), de verbinding in principe herzien kan worden. Zonder ingrijpen gebeurt dit echter niet, en blijft de angst in stand.

 

Verandering in de hersenen

Op basis van deze kennis ontwikkelden Professor Dr. Merel Kindt en haar teams de Memrec-methode. Door de angst op de juiste manier op te wekken, activeren we de betrokken hersenverbinding. Een pil zorgt er vervolgens voor dat de hersenverbinding verandert, zodat u voortaan een neutrale reactie heeft op datgene waar u bang voor was. Het effect merkt u pas na de eerstvolgende slaapperiode (na de zogenaamde reconsolidatie van het geheugen).

De angstreactie verdwijnt

In de meeste gevallen is de behandeling na één sessie geslaagd: de angst is verdwenen. Het is voor cliënten vaak een bizarre ervaring dat ze zich hun fobie of trauma nog wel scherp kunnen herinneren, maar er nu geen angstgevoelens meer bij hebben.

Praktische informatie voor verwijzers en verzekeraars

Wil uw huisarts of uw zorgverzekeringsmaatschappij meer weten over de behandeling? Dan kunnen zij altijd contact met ons opnemen.

De volgende praktische informatie kunt u nodig hebben in het contact met uw verzekeraar:

  • Wij behandelen binnen de Basis-ggz
  • U wordt behandeld door een gz-psycholoog
  • Onze AGB-code is 94064298
  • Onze behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en de praktijk
  • Ons kwaliteitsstatuut staat geregistreerd op zorginzicht.nl
Copyright © Kindt Clinics 2019